Yıldırım Elektronik, uzun yıllardır biriktirmiş olduğu bilgi birikiminden faydalanarak, kendi bünyesinde ürettiği ürünleri daha da geliştirmek, çeşitli sektörlerde ve projelerde yer alarak ülke ekonomisine kazandırmış olduğu katma değeri çarpan etkisiyle büyütmek maksadıyla 2000 yılında bünyesinde ArGe birimini kurmuştur. 

2004 yılından bu yana ise, ODTÜ Teknokent bünyesinde Silikon Blok’ta faaliyetlerini yürüten Ar-Ge biriminin genel anlamda mevcut imkân ve kabiliyetleri;
Elektronik/ Elektromekanik Tabanlı Ürün Tasarımları,
Güç Elektroniği Tabanlı Ürün Tasarımları,
RF/Mikrodalga Tabanlı Ürün Tasarımları,
Gömülü Yazılım Geliştirme (Mikroişlemci/Mikrokontroller, FPGA tabanlı), 
şeklinde sıralanabilecektir. 

Ar-Ge birimi bünyesinde bugüne kadar yürütülen faaliyetler sektörlere göre şu şekilde gruplandırılabilecektir;
1- Teknik Eğitim Seti Geliştirme
2- Savunma Sanayine Yönelik Ürün Geliştirme
3- Endüstriyel Ürün Geliştirme Projeleri

Özellikle Savunma Sanayii alanında Millileştirme/Yerlileştirme faaliyetlerine büyük bir titizlikle odaklanılmış olup, firmamız uzun yıllardır çok yakın ilişki içerisinde olduğu stratejik öneme sahip savunma sanayi sektörüne yönelik kıymetli çıktılar üretmek maksadıyla faaliyetlerini büyük bir heyecanla devam ettirmektedir.

Ar-Ge ekibimiz elektronik, elektrik ve mekatronik tabanlı, üniversitelerin ya da teknik liselerinin çeşitli laboratuvarlarına yönelik yenilikçi ürünler geliştirmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın

Ar-Ge ekibimiz savunma sanayinin ihtiyaçlarına yönelik teknik gereksinimler doğrultusunda çözüm odaklı ürünler geliştirmek ve ithal edilen çeşitli ürünlerin milli imkanlarla üretilebilmesi adına yerlileştirme çalışmaları yürütmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın

Ar-Ge ekibimiz; güvenlik, medikal, telekominikasyon gibi çok çeşitli alanlarda yürütülen projeler kapsamında endüstriyel ürünler geliştirmekte ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli çözümler üretmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın
0