YILDIRIM ELEKTRONİK TİC. VE SAN. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DIŞ GİZLİLİK POLİTİKASI 

Yıldırım Elektronik Tic. ve San. A.Ş. (“Yıldırım Elektronik”) ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Yıldırım Elektronik web adresinde (www.yildirimelektronik.com) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

Web sitesi SSL sertifikası ile arttırılmış şifreleme ve güvenlik alt yapısına sahiptir.

•Yıldırım Elektronik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, genel merkez, müşteriler, distribütörler, bayiler, internet sitesi, gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

•Kişisel veriler Yıldırım Elektronik tarafından; 
 -Firma faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, 
 -Yasal ve idari yükümlülükler kapsamında Yıldırım Elektronik’in yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 
 -Veri sahibinin mevzuattaki veya Yıldırım Elektronik bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, 
 -Meşru menfaatlerin korunması, 
 -Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, formlar, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması, bilgilerinin toplanması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 -Yıldırım Elektronik’e ait veya Yıldırım Elektronik tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, 
 -Yıldırım Elektronik tarafından sunulan servis,ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak adına iş birimleri ile gerekli çalışmaların yapılması ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 amacıyla işlenmektedir.

•Yıldırım Elektronik web sitesi üzerinden, yalnızca üyelik, her türlü iletişim, ürün, hizmet, kayıt, teklif, talep ve başvuru başvuruları için müşteri bilgileri alınmaktadır.

•Yıldırım Elektronik, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Web sitesi SSL sertifikasına sahiptir. Yıldırım Elektronik, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

•Yıldırım Elektronik web sitesi üzerinden üyelik, ürün, hizmet, kayıt, talep, teklif başvurusu için talep edilen veya Yıldırım Elektronik sisteminde var olan ve müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

•Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Yıldırım Elektronik sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

•Yıldırım Elektronik, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Yıldırım Elektronik’in gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Yıldırım Elektronik, hizmet aldığı veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmaktadır. 

•Yıldırım Elektronik web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Yıldırım Elektronik sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Yıldırım Elektronik sorumluluk üstlenemez.

•Yıldırım Elektronik web sitesinde bulunan ürün, bilgi, belge, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Yıldırım Elektronik Tic. ve San. A.Ş.’ye aittir. Yıldırım Elektronik web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan ürün, belge, bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Yıldırım Elektronik’te saklıdır.

•KVKK konularında herhangi bir talep durumunda, Öneri ve Talep formu üzerinden iletişime geçilebilecektir. Herhangi bir başvuru esnasında Yıldırım Elektronik tarafından iletilen formu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Yıldırım Elektronik Genel Merkez adresine bizzat başvuru yapılarak iletilebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Yıldırım Elektronik ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilir.

Yıldırım Elektronik web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Yıldırım Elektronik bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.
0