2
2
2
2
1
2
4

Ekranlı Yankısız Oda

Bu odalar, tasarıma bağlı olarak elektromanyetik olarak kararlı bir analiz ortamı veya dokunmaya dayanıklı iletişim sağlar. Tıp, otomotiv, telekomünikasyon, savunma ve daha birçok alanda kullanılırlar.

Elektrik sistemlerinin yaydığı yüksek frekanslı radyasyonu ölçmek için veya bir sistemin parazit radyasyonuna maruz kaldığında nasıl davrandığını incelemek için bu odalar kullanılır.

Elektrikli cihazlar ve çevreleri arasındaki elektromanyetik etkileşimi nötr, istikrarlı ve karşılaştırılabilir bir ortamda incelemek için EMC test odalarına ihtiyaç vardır.

EMC test odası, dışarıdaki elektromanyetik radyasyonunun içeriye nüfuz etmesini ve içerideki istenmeyen yansımaları önler.

Test ve Ölçüm Cihazları, Mikroohmmetre, Vektör Network Analizör,Osiloskop, Sinyal Jenaratör,ü ve Frekans Sayıcı, Spektrum ve RF Analizör ,Güç Kaynağı, Elektronik yük, Pens Ampermetre, Pensmapermetre ,Multimetre ,Güç Analizörü ve Güç Metre, LCR Metre, Toprak Direnci Ölçüm Cihazı, Elektriksel Güvenlik Test Cihazı, Video ve Renk Test Çözümleri, Çevresel Ölçüm Cihazı Çeşitli Ölçüm ve Gözlem Cihazları, EMC Test Cihazları, Veri Toplama Sistemleri Ota Test Sistemi, Ekranlı Yankısız Oda, Absorber, Kablaj Test Cihazı, Anten Ölçüm Cihazı , Masa Tipi Vektör Network Analizör, El Tipi Vektör Network Analizör, Noise Figure Analizör, Osiloskop, InfraRed  Termometreler , Termokupl Termometreler, Termometreler, Thermometreler, Entegre (ıc) Test Cihazları, Kablo Arıza ve yer Bulma Cihazı , MiliOhmmetreler , ScopeCorders, Yüksek Hızlı Veri Toplama Sistemi, Endüstriyel Tip Veri Toplama Sistemi, Anten Ölçüm Sitemi,OTA Test Sistemi, Ekranlı Yankısız Oda, Absorber

 Ürün Sonucu # 4
Satır Sayısı
Ürün Sonucu # 4
Satır Sayısı
0