2
2
2
2
1
2
4

Ekranlı Yankısız Oda

Bu odalar, tasarıma bağlı olarak elektromanyetik olarak kararlı bir analiz ortamı veya dokunmaya dayanıklı iletişim sağlar. Tıp, otomotiv, telekomünikasyon, savunma ve daha birçok alanda kullanılırlar.

Elektrik sistemlerinin yaydığı yüksek frekanslı radyasyonu ölçmek için veya bir sistemin parazit radyasyonuna maruz kaldığında nasıl davrandığını incelemek için bu odalar kullanılır.

Elektrikli cihazlar ve çevreleri arasındaki elektromanyetik etkileşimi nötr, istikrarlı ve karşılaştırılabilir bir ortamda incelemek için EMC test odalarına ihtiyaç vardır.

EMC test odası, dışarıdaki elektromanyetik radyasyonunun içeriye nüfuz etmesini ve içerideki istenmeyen yansımaları önler.

 Ürün Sonucu # 4
Satır Sayısı
Ürün Sonucu # 4
Satır Sayısı
0