Yokogawa Test & Ölçüm Cihazları dünyanın en çok güvenilen ölçüm ortağıdır!

Yokogawa neden dünyanın en güvenilir ölçüm ortağıdır.

Yokogawa Grubunun kurumsal felsefesi, “- ölçüm, kontrol ve bilgi alanlarında geniş kapsamlı faaliyetlerle topluma katkıda bulunmak” amacını taşımaktadır. Yokogawa Electric Corporation, 1915 yılında Dr.Tamisuke Yokogawa tarafından Japonya'daki ilk elektrik sayaçlarını üretmek üzere kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana ölçüm orijinal faaliyet alanlarının temelini oluşturmakta ve yürütülen işler için güçlü ve önemli bir itici güç olmaya halen devam etmektedir. İlk günlerden beri Yokogawa, modern teknolojinin sürekli değişen taleplerini karşılamaya devam eden ürünler ve çözümler sunmaktadır. Teknolojide ölçüm ihtiyaçlarının ötesinde olmak, özel odaklanmayı, detaylara dikkat etmeyi, güçlü, uzman ve son derece deneyimli mühendisleri gerektirmektedir. Her şeyden önce hiçbir ürün veya çözümün Yokogawa üretim hattını en yüksek kalitede olmadan terk edilmesini sağlamakla gerçekleştirilmektedir.

Ölçüm herkes için önemlidir. Ölçülen öğenin kalitesi, performansı ve işlevine işaret eden belirli fiziksel değerleri niceliksel olarak ifade etme yeteneğidir. Kaliteyi ve performansı sağlamak için ölçülen değer güvenilir olmalıdır. Bir ölçüm cihazının yalnızca belirli günlerde ölçüm yapması yeterli değildir. Sürmesi gereken çevresel koşullara bakılmaksızın, zaman aralıklarıyla aynı değeri elde etmelidir. Bu yüzden 'önce kalite' ruhu, Yokogawa kurumsal felsefe hedefine ulaşmanın ayrılmaz bir unsurudur.
100 yılı aşkın tecrübesiyle, hem ölçüm sistemlerinin doğruluğunu, hem de istikrar ve tekrarlanabilirliğini, değişmeyen koşullarla aynı sonuçları göstermesini, sağladığı hassasiyetini, bilim insanlarının ve mühendislerin ihtiyaçlarını anlamayı itibarı olarak kabul etmektedir. 

Bir ölçüm sistemi doğru olabilir ama hassas olmaz, ya da hassas olabilir ama doğru olamaz, hiç biri olmayabilir ya da her ikisi de olabilir. 

Yokogawa Test & Ölçüm cihazlarında, doğruluk ve hassasiyet birlikte vardır. Yokogawa için ‘Doğruluk” yapılan, “Hassasiyetle Doğruluk” üstlenilen roldür. Kısaca Yokogawa kendisini ‘Precision Makers’ olarak taktim etmektedir.  

Tüm bu sebeplerden dolayı da bilim adamları ve mühendisler Yokogawa Test & Ölçüm cihazlarını dünyanın en iyi ve güvenilir ölçüm ortağı olarak görmektedir.

Hassasiyet her yerdedir, gördüğümüz ve dokunduğumuz her şeydedir. Yokogawa için başarı ve başarısızlık arasındaki fark, güvenilir ya da güvenilir olmayan, sürdürülebilir ya da sürdürülebilir olmayan anlamına gelir.

Kısaca Yokowaga Test & Ölçüm cihazları ürün kategorileri;

  • Osiloskoplar
  • Güç Analizörleri
  • Veri Toplama Cihazları (DAQ)
  • Taşınabilir ve El Tipi Ölçü Aletleri
  • Kalibratörler ve Diğer Ölçüm Cihazları

http://tmi.yokogawa.com/ea/

Ürünler


0